Polityka prywatności

Administrowanie danymi

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135 80-718 Gdańsk jako administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w tym obszarze oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Osoby odwiedzające nasze serwisy internetowe i podające swoje dane osobowe są informowane o obowiązujących zasadach ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy internetowe Grupy LOTOS S.A. jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda w przypadku, gdy o jej wyrażenie zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.lotos.pl (dalej jako „Serwis”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Grupy LOTOS S.A. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek trzeciej stronie.

Grupa LOTOS S.A. w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuje pliki Cookies (tzw. "ciasteczka"). Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownicy Serwisu, w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień plików Cookies w sposób wskazany poniżej.

Zarządzanie ustawieniami plików Cookies

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików Cookies w ustawieniach. Jednocześnie informujemy, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają i postępować zgodnie z instrukcjami:

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, aby ulepszać w przyszłości ich strukturę i zawartość.
Mechanizm plików Cookies na stronach internetowych Serwisu

Serwis *.lotos.pl stosuje dwa typy plików Cookies: 

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny. Dokładny sposób  działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia,
  • cookies facebook-pixel - są to pliki cookies gromadzone przez Facebook do potrzeb marketingowych. Dokładny sposób działania można znaleźć pod adresem:https://www.facebook.com/policies/cookies/,
  • AddThis - pliki cookies używane do funkcjonalności udostępniania treści z serwisu. Dokładny sposób działania można znaleźć pod adresem:https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
Wykaz plików Cookies na stronach internetowych Serwisu
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
CMS Sesyjny Przechowuje identyfikator sesji
__utmz Trwałe Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma Trwałe Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmc Sesyjne Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__atuv Trwałe Przechowują aktualną liczbę udostępnień strony
_fbp Trwałe Przechowują informacje o użytkowniku, używane do targetowania
 
Przechowywanie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (w szczególnych przypadkach może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Odnośniki do innych stron internetowych

Obce strony internetowe, do których może odsyłać nasz Serwis, mogą używać także innych plików Cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Aktualizacja Polityki prywatności

W przypadku aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w powyższych zapisach.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCEPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GRUPĘ LOTOS S.A.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Elbląskiej 135.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.lotos.pl/179/c,1/grupa_kapitalowa/kontakt,
 • poprzez e-mail: lotos@grupalotos.pl,
 • listownie: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
 • telefonicznie poprzez Contact Center, odpowiednio pod numerami telefonów: 801 345 678 lub 58 326 43 00 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).
Inspektor ochrony danych

W Grupie LOTOS S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu oraz w celu dopasowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji i jego optymalizacji oraz wykonywania pomiarów i tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Państwo jako użytkownicy Serwisu korzystają z jego stron internetowych, aby ulepszać w przyszłości ich strukturę i zawartość, a także w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, jeżeli takie zostaną do Grupy LOTOS S.A. wystosowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do świadczenia usług przez Grupę LOTOS S.A. w ramach Serwisu Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania przez Grupę LOTOS S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z dopasowaniem treści Serwisu (obejmującym marketing produktów oraz usług) i jego optymalizacją, zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Serwisu, jak też obsługą wysłanych zapytań jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS S.A., m.in. podmiotom obsługującym oraz serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Grupą LOTOS S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie usług Grupy LOTOS S.A. będą przetwarzane przez okres w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie wystosowanych przez Panią/Pana zapytań oraz zgłoszeń dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z nich wynikających.

W przypadku dopasowywania treści Serwisu do Pani/Pana zainteresowań, dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania usługi, Pani/Pana dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług Serwisu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może Pani/Pan dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Grupą LOTOS S.A. lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji usług Grupy LOTOS S.A. jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania danych, usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści Serwisu do Pani/Pana zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Pani/Pana danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.