Polityka cookies

Witamy na stronie https://lotosred.pl (dalej jako „witryna“ lub „strona”) należącej do Aramco Fuels Poland sp. z o.o. (dalej jako „Aramco Fuels Poland”) z siedzibą przy Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny.

Lista plików Cookies stosowana na naszej stronie

Pliki cookies to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są w Twojej przeglądarce na urządzeniu końcowym. Plik cookie zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator, który jest przechowywany w urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne pozostają na dłużej.

Niezbędne pliki cookies 

Te pliki są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i w naszych systemach nie mogą zostać wyłączone. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały prawidłowo. 

Nazwa pliku cookie

Czas ważności plików cookies

Opis

PHPSESID

do zakończenia sesji

Plik niezbędny do prawidłowego działania formularza kontaktowego, komunikacji z użytkownikiem np. wyświetlenia komunikatu potwierdzającym wysłanie wiadomości przy rejestracji i logowaniu, a także identyfikowania zalogowanej sesji do części administracyjnej strony.

agreeCookies

45 dni

Plik niezbędny do zapamiętania ustawień wyświetlania niezbędnych treści użytkownikowi w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na właścicielu strony. Przechowuje informacje o udzielonych zgodach.


Pliki cookies podmiotów trzecich

Mogą być wykorzystywane przez ich twórców do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Pliki te są związane z korzystaniem przez stronę lotosred.pl ze skryptu zewnętrznego tj. google maps.

Grupa

Nazwa pliku cookie

Czas ważności plików cookies

Utworzone uprzednio przez strony trzecie w przeglądarce użytkownika (przede wszystkim cookies śledzące między stronami, marketingowe, targetujące)- strona lotosred.pl uzyskuje do nich dostęp wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody
i pośredniczy w przekazywaniu informacji do ich twórców.

Google: np. NID, CONSENT, 1P_JAR

Pliki cookies trwałe-zgodnie z Polityką Cookies ich twórców


Wykaz plików cookies przedstawiony powyżej będzie aktualizowany na bieżąco w związku ze zmianami funkcjonalnymi i technologicznymi strony lotosred.pl

Swoje ustawienia plików cookies możesz zmienić tu.


Przetwarzanie danych osobowych w ramach plików cookies

Informujemy, że w ramach stosowania plików cookies na stronie lotosred.pl dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk. Z Aramco Fuels Poland można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@aramcofuels.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 
 2. Inspektor ochrony danych osobowych
  W Aramco Fuels Poland został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@aramcofuels.com w sprawach  związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe użytkowników strony www.lotosred.pl będą przetwarzane w ramach pasywnego gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookie w następujących celach:
  - niezbędnych do prawidłowego działania witryny, zapewnienia jej funkcjonalności np. umożliwienia logowania edytora strony, działania formularza kontaktowego, spełnienia obowiązku prawnego min. dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, zapisania udzielonych, wycofanych zgód poprzez dokonane ustawienia Użytkownika.
  - Podstawą do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest prawnie uzasadniony interes administratora, związany z niezbędnością przetwarzania danych dla dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony i ich treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  - Uzyskania dostępu do uprzednio utworzonych i zainstalowanych plików cookies w przeglądarce Użytkownika przez podmioty trzecie, które dostarczają usługi dodatkowe na witrynie, w tym: usługi google maps – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile zostanie wyrażona zgoda na pliki cookies podmiotów trzecich na stronie lotosred.pl. Aramco Fuels Poland nie wykorzystuje informacji z tych plików dla własnych celów, jednakże korzystając z gotowych rozwiązań zewnętrznych podmiotów pliki te mogą zostać dołączone do żądań przesyłanych przez stronę do wyżej wspomnianych podmiotów trzecich. Najczęściej podmioty trzecie wykorzystują te pliki cookies do śledzenia Użytkowników pomiędzy stronami w celach lepszego dopasowywania ofert marketingowych, profilowania itp.
  Zwracamy uwagę, że Aramco Fuels Poland nie odpowiada za pierwotne tworzenie plików cookies podmiotów trzecich instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkowników, do których Aramco Fuels Poland uzyskuje tylko dostęp przy uprzednim odebraniu zgody.
  W związku z tym rekomendujemy, aby każdy Użytkownik zapoznał się z Polityką Prywatności i Polityką cookies w/w podmiotów trzecich, będących odrębnymi administratorami danych osobowych. W szczególności może dojść do uzyskiwania dostępu do uprzednio tworzonych plików cookies przez firmę Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google"). Za pomocą tych plików cookies firma Google może przetwarzać informacje, generowane przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, dotyczące korzystania ze strony lotosred.pl, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również adresem IP Użytkownika, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Użytkownika lub jego gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" Użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani  i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) mogą być przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach znajdujących się na terenie USA. Zwracamy uwagę, że USA nie gwarantuje ochrony danych na takim samym poziomie jak państwa UE. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a Użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych. Zezwalając na uzyskiwanie dostępu do tych plików cookies, Użytkownik akceptuje przetwarzanie w/w danych w ramach plików cookies przez Google, w tym na ich transfer do USA. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione:
  - pracownikom lub współpracownikom Aramco Fuels Poland, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków oraz zobowiązanym do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym;
  - dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, którzy działają na zlecenie i rzecz Aramco Fuels Poland na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności B-art Studio z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Nadrzeczna 9, 96-500 Sochaczew, który odpowiada za obsługę serwisu, a także 3net Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 102, 80-244 Gdańsk, który odpowiada za hosting strony i związane z nią baz danych
  - podmiotom świadczącym na rzecz Aramco Fuels Poland usługi doradcze lub prawne,
  - podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom),
  Dane pochodzące z plików cookies Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na pliki cookies podmiotów trzecich mogą zostać udostępnione do ich twórców np. firmie Google, co zostało szerzej opisane we wcześniejszym punkcie.
  Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w ich polityce ochrony danych/prywatności  https://policies.google.com/privacy 
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Informacje z plików cookies są zapisywane w przeglądarce na urządzeniu końcowym Użytkownika. Okres przechowywania danych w  przeglądarce jest nie dłuższy niż czas ważności danych plików cookies. Użytkownik może samodzielnie skrócić w/w czas, usuwając pliki cookies ze swojej przeglądarki w jej ustawieniach. Ustawienia takie mogą się różnić w zależności od rodzaju używanej przeglądarki np. w przypadku przeglądarki Google Chrome, szczegółowe informacje jak wyczyścić pliki cookies znajdują się na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
  Z kolei w przypadku przeglądarki Firefox, szczegółowe instrukcje znajdują się pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna
  Aramco Fuels Poland przechowuje w swojej bazie danych kopię informacji z plików cookies jedynie w zakresie  wyrażonych zgód lub ich braku tj.: nazwy pliku cookies dot. wyrażonych zgód, identyfikator pliku cookies, pozwalający śledzić zmiany w obrębie danego użytkownika, rodzaju pliku cookies, na które została wyrażona zgoda lub jej brak, adres IP użytkownika, data zapisania ustawień. Informacje te przechowywane są przez okres 90 dni.  
 6. Zasady gromadzenia danych osobowych
  Informacje przechowywane w plikach cookies są automatycznie zbierane bezpośrednio od Użytkowników. Użytkownikom przypisywane są różne, indywidualne identyfikatory. Próba blokowania niezbędnych plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie strony, ograniczenie jej funkcjonalności, brak czytelności wyświetlanych treści. Po odwiedzeniu strony niezbędne pliki cookies co do zasady instalowane są bez konieczności odebrania zgody Użytkownika. Użytkownik po odwiedzeniu strony ma wpływ na uzyskiwanie dostępu do już uprzednio zainstalowanych przez podmioty trzecie poprzez wyrażenie stosownej zgody, którą wyraża zaznaczając odpowiedni checkbox  w ustawieniach znajdujących się w stopce strony lotosred.pl. Brak wyrażenia w/w zgody nie wpłynie na korzystanie z podstawowych funkcjonalności witryny. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Zwracamy uwagę, że w związku z tym, że Aramco Fuels Poland przechowuje ograniczony zakres kopii informacji gromadzonych w plikach cookies instalowanych na stronie lotosred.pl, a same pliki cookies  pozostają wyłącznie w przeglądarce na urządzeniu końcowym Użytkownika, realizacja przysługujących praw, o których mowa poniżej może wymagać także samodzielnej realizacji tych praw poprzez dostęp do ustawień przeglądarki przez Użytkownika.
  Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  - prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO), a w przypadku gdyby były one nieprawidłowe prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO);
  - prawo żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jej sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Użytkownika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres ich przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony przed roszczeniami;
  - prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość – wycofanie zgody można zrealizować dodatkowo poprzez zmienienie ustawień w oknie ustawień plików cookies dostępnych w stopce strony lotosred.pl
  Usunięcie wcześniej utworzonych plików cookies możliwe jest jedynie poprzez samodzielne działanie Użytkownika, którego powinien dokonać w swojej przeglądarce.
  Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez Aramco Fuels Poland do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 8. Kontakt z Administratorem
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, prosimy o kontakt z Aramco Fuels Poland (dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 9. Zmiany Polityki Cookies
  W razie zmiany Polityki Cookies zmieniona wersja zostanie opublikowana w tej witrynie.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Cookies: luty 2023 r.